Закупуване на кувьоз за АГ Варна

Кувьоз

Още едно постижение на Round Table 5 Varna: На 1 март 2016 г. закупихме кувьоз за неонатологията, съвместно РТ Варна и БИС.

На снимките: Красимир Тодоров и Димитър Василев в АГ болница „Проф. д-р Димитър Стаматов“ Варна, както и членове на Round Table 5 Varna.