Включване в работна група за създаване на Новата Европейска Иновационна Стратегия


За мен беше огромна чест да приема поканата на еврокомисар Мария Габриел да се включа в работна група за създаването на Новaта Европейска Иновационна Стратегия.

Европейският съюз ме определя, като „Innovation ecosystem leader for Bulgaria“. А експертът, който отговаря за иновациите в ЕС, споделя: „Имаме нужда от твоите идеи и съвети, Европа се нуждае от идеите ти.“, след което получих и покана.

За мен беше огромна чест да приема поканата, изпратена ми лично от еврокомисар Мария Габриел, и заедно с лидерите на иновационните екосистеми на 26 държави членки, да работим по създаването на Пан-Европейска Иновационна Екосистема (European Innovation Area).

Основните области върху които се фокусираме са :
🔹 Таланти / Образование
🔹 Инвестиции
🔹 Стартъпи – Корпорации
🔹 Стартъпи – обществени доставчици
🔹 Взаимосвързаност между местните иновационни екосистеми
🔹 Иновационен напредък – преодоляване на различната скорост в страните членки
🔹 Женска роля и участие
🔹 deep-tech