Участие във форум на тема „Развитие на Инвестиционната екосистема на България и тази на Югоизточна Европа“ заедно с директора на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ в ЕК София Алвес

Инвестиционната екосистема на България и тази на Югоизточна Европа са определяни като най-бързо развиващите се на Стария континент. Това е темата на форума, който се проведе в Европейския парламент.


Събитието бе посветено на успешните истории от предприемаческата и инвестиционна екосистема за рисков капитал у нас и в региона.


Присъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов, еврокомисарят Мария Габриел, директорът на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ в ЕК София Алвес.


От 2012 г. насам стартиращите предприятия в Югоизточна Европа са нараснали близо 50 пъти при средно за Европа – 12. Не е изненадващо, че финансирането с рисков капитал в региона е рекордно високо и се е увеличило близо 6 пъти от 2017 г. насам.


Необходимо е обаче да обединим усилия така, че тези инвестиции да не са съсредоточени основно в София. Варна трябва да заеме достойно място на предприемаческата карта на Европа. Работя активно за това и вярвам, че ще го постигнем.