Участие в срещата 16+1 по покана на министъра на икономиката на България

Участие в срещата 16+1 по покана на министъра на икономиката на България