Участие в семинар „Регионални иновационни екосистеми“ заедно с еврокомисар Мария Габриел и кмета на града Димитър Николов

Иновациите и предприемачеството са в центъра на работното ми посещение в Бургас на семинара „Регионални иновационни екосистеми“. Заедно с еврокомисаря Мария Габриел и кмета на града Димитър Николов участвах в семинара в културно-туристическия комплекс „Ченгене скеле“. Бях поканен като координатор на инициативата StartupVillages Europe. С представители на иновационната екосистема и специалисти от цял свят обсъдихме възможностите за подкрепа на местните предприемачи и справяне с предизвикателствата пред стартъп селищата.

Представихме напредъка на Startup Village Chuprene – част от първото мултинационално стартъп село в Европа.

Направихме срещи с Huawei за изграждане на партньорство между първото стартъп село в Румъния – Transilvania StartupVillage и стартъп село Камчия.