Участие в събитие за стартиране на Дигитален Иновационен Хъб, базиран в Castilla y León, по покана на Испанския Министър на Икономиката и Дигиталната трансформация

По покана на Испанския Министър на Икономиката и Дигиталната трансформация, взех участие в събитието по повод стартирането на Дигитален Иновационен Хъб базиран в Castilla y León.

Събитието имаше още за цел да анализира основните национални и европейски стратегии, свързани с иновациите и дигиталната трансформация в областите на действие на центъра за цифрови иновации: земеделие, животновъдство, горско стопанство, околна среда и териториално развитие.

За мен бе чест да бъда на една сцена с :
🔹 Дубравка Шуица – Заместник Председател на Европейската комисия – Демокрация и Демография
🔹 Януш Войчеховски – Европейски комисар – Земеделие
🔹 Мария Габриел – Европейския комисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж
🔹 Надя Калвино – министър на Икономиката и Дигиталната Трансформация
🔹 Педро Дуке – министър на Науката и Иновациите
🔹 Луис Планас – министър на Земеделието, Рибарството и Храните
🔹 Мануел Кастелс – министър на Университетите