Участие в Годишната конференция за строителство и инвестиции на сп. „Мениджър“ / Мениджър Нюз

Да се създаде качествена градска среда, географски балансирана според мащаба на града.

Какво означава това?

Мнозинството жители да имат качествени, безопасни, удобни, атрактивни и изпълнени с дейности градски пространства в близост до домовете си (на принципа на 15-минутния град и модела на барселонския „Суперблок“).

Това е визията ми за „Еволюция на градската среда“.

Това е темата и на третия панел от Годишната конференция за строителство и инвестиции, в която бях поканен да участвам. Благодаря на организаторите в лицето на сп. „Мениджър“ / Мениджър Нюз за предоставената възможност.