Участие в европейски дебат за създаване устойчива, водеща в света туристическа екосистема с иновативни малки и средни предприятия, и проспериращи общности

В срещата на високо равнище се включи комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон, представители на други институции на ЕС и заинтересовани страни.

С интерес очаквах кръглата маса, посветена на цифровизацията на туризма.

Обект на дискусия стана и т. нар. „зелен преход“, на който разчитаме за утвърждаването на устойчиви туристически услуги и дестинации в ЕС. Бяха споделени добри практики за инвестиции в по-устойчив и интелигентен туризъм.

Форумът е посветен на Европейския ден на туризма – 5 май. Събитието се завърна на европейската сцена след 5-годишно отсъствие.