Участие в дебат на тема законите за изкуствения интелект и данните в Европейския парламент по покана на евродепутата Драгош Тудораче

По покана на евродепутата Драгош Тудораче (съдокладчик по Закона за изкуствения интелект) участвах в дебат в Европейския парламент на тема законите за изкуствения интелект и данните.

Асоциации на стартиращи предприятия от няколко държави – членки на ЕС, обединихме усилия в хода на преговорите по законите за изкуствения интелект и данните.

Организирахме дебат в Европейския парламент по темата. Показахме, че стартиращите предприятия в цяла Европа са изправени пред сходни предизвикателства и споделят обща визия за бъдещето на цифровата политика в ЕС.

Събитието бе водено от евродепутата Драгош Тудораче (съдокладчик по Закона за изкуствения интелект). Целта му бе да сближи създателите на политики и стартиращите предприятия и да ги въвлече в конструктивен диалог по теми, които са от ключово значение за конкурентоспособността на ЕС.

Смятам, че това е начинът да се чуе гласът не само на европейските иновативни предприятия в Брюксел, но и в частност на иноваторите и бизнеса от Варна.