ТВ „Европа“ – Възможностите за дигитално развитие на Варна – 14.03.2019