Среща на европейските лидери от Coalition of the Willing на тема Сътрудничеството между бизнеса и Алианса на европейските университети

Сътрудничеството между бизнеса и Алианса на европейските университети беше акцент в срещата на европейските лидери от Coalition of the Willing, в която имах честта и удоволствието да участвам. Изработването на карта с активности на двете страни е една от големите стъпки за реалното свързване на талантите от науката и иноваторите от частния сектор.


По време на срещата на коалицията бяха актуализирани инициативите, с които всяка страна-членка участва в прилагането на Новата европейска стратегия за иновации.


Горд съм, че Български Бизнес Форуми включи най-много инициативи:
✅ Създаване и развитие на устойчиви технологични иновации във Варна (DeepTechPort)
✅ Подкрепа за всеки млад предприемач в селските и отдалечени райони в цял свят (GlobalStartupVillages)
✅ Високотехнологичната конференция с фокус върху цифровизацията на частния и публичния сектор InnowaveSummit
✅ Създаването на фонд „Иновации и изследвания“
✅ Максимално увеличаване стойността на иновациите за обществото и намаляване на различията между европейските региони с проекта BOOST