Сред 100-те най-влиятелни ИТ личности в България за 2022

Едно от най-големите обществени признания, които получих през 2022 г. дойде логично от ИТ сектора. Бях избран сред 100-те най-влиятелни ИТ личности в България.
✨ Благодаря на хората, които ме подкрепиха.
✨ Благодаря на екипа ми, без който нямаше да съм това, което съм.
✨ С някои от вас вече 15 години се борим за достойно място на България и Варна на дигиталната карта на Европа.
✨ Това е още едно признание за усилията ни.