Съорганизатор и куратор за България на първия паневропейски хакатон

В периода 24 – 26 Април 2020 се проведе първият в историята на Европейския Съюз панЕвропейски хакатон EUvsVirus, организиран като съвместна инициатива на Европейската Комисия и участниците в дигиталната екосистема от цяла Европа.

Целта беше разработване на иновативни решения в следните области : Здравеопазване, Подкрепа на бизнеса, Дистанционна работа и образование, Социално и политическо сближаване, Дигитални финанси, други предизвикателства.

Сайт на събитието: www.euvsvirus.org

Видео