„Щрихи от утрото“ – Български компании с възможност да спечелят 1 000 000 $ – 30.09.2019