„Щрихи от утрото“ (30.09.2019) – Български компании с възможност да спечелят 1 000 000 $