Дарения за каузата на Отец Иван в Нови хан

Димитър Василев участва в инициативи за събиране на средства за дома на Отец Иван в Нови хан. При отец Иван попадат хора с трудни житейски съдби. Голяма част от тях са деца – сираци, които след навършване на пълнолетие остават на улицата без подслон и поминък.

Домът “Свети Николай” в с. Нови хан започва да се гради през 1988 г. в двора на църквата “Света Троица” под управлението и контрола на Църковното настоятелство. Домът се издържа и оборудва само с помощи и дарения.

В домовете на отец Иван в с. Нови хан, Елинпелинско и в с. Якимово, Монтанско, нуждаещите се намират подслон, топла храна, облекло и живеят, докато се устроят.

Стремежът на отец Иван е да осигури на нуждаещите си не просто временен подслон, а да ги обучи сами да се грижат за препитанието си, като обработват дворовете и наличната земеделска земя.