РеСТАРТ на иновативните икономики в Източна Европа от България и Румъния