Реализирано предложение новите DIH да бъдат финансирани от Европейската комисия

По време на участие в работна група на тема новите дигитални хъбове на Европа, заедно с Италия, Нидерландия, Испания и Финландия предложихме новите DlH да бъдат финансирани от Европейската комисия.
Три години по-късно, предложението ни се реализира.