Работна среща за партньорства между университети в Клуж-Напока и Варна

На проведената работна среща в Икономически Университет – Варна бяха обсъдени различни форми на партньорства между университетите в Клуж-Напока и Варна и възможност за обмен на студенти.