Работна среща с учени и ръководители от Joint Research Centre.

По време на проведената работна среща с учени и ръководители от Joint Research Centre, едни от основните теми, които дискутирахме е значението на местното ниво при разработването на прагматични европейски политики, дългосрочната стратегия за развитие на селските райони, ключовата роля на Innowave Summit, като Гео-Икономичеки активатор в първата по рода си обща Програма за Иновации на Глобално-Европейски ниво към bottom-up Европейската Иновационна Зона.