Работна среща с Иван Дердич – кмет на хърватската община Петеранец

Среща с кмет на хърватската община

Работна среща с кмета на хърватската община Петеранец Иван Дердич