Работна среща на Innovation Ecosystem Leaders’ Group с еврокомисар Мария Габриел

Проведохме работната среща на Innovation Ecosystem Leaders’ Group с еврокомисар Мария Габриел, като една от основните теми, които дискутирахме е ключовата роля на местните иновационни и стартъп екосистеми и възможностите за тяхното подпомагане.