Работна среща на Innovation Ecosystem Leaders’ Group & EC Directors

Една от основните теми, които дискутирахме по време на работната среща е ключовото участие на университетите при създаването и внедряването на иновации.

Насочих вниманието на директорите на ключовите дирекции в Европейската Комисия, че заедно трябва да фокусираме работата си в посока за осигуряване на еднакви възможности и достъп до иновации за всички, без значение къде се намират в град, село или отдалечен регион.

Обърнахме сериозно внимание и на темата с приемането на Общо Европейската Стартъп Виза.

На срещата от страна на Европейската Комисия взеха участие :
• Anna Panagopoulou, Director for European Research Area and Innovation, Directorate A- DG Research and Innovation
• Antoaneta Angelova-Krasteva, Director for Innovation, International Cooperation and Sport, DG EAC.C
• Jean-David Malo, Director of EISMEA
• Xabier Goenaga, HoU of JRC B7
• Adam Rottenbacher, Head of Director’s Office, EIT
• Jekaterina Novikova, Deputy HoU at DG RTD Innovation Policy and Access to Finance unit
• Luca Perego Head of Unit ‘Innovation and EIT’
• Natasa Kurucki, Policy Officer
• Emilia Chehtova, Policy Officer
• Kathrin Kapfinger, Policy Officer