Работна среща на Coalition of the Willing

След като е вече факт „Новата европейска иновационна програма“, по създаването на която работихме над 4 години, е време да се ангажираме и с нейното правилно и навременно изпълнение.

Беше проведена първата работна среща на Coalition of the Willing – група от експерти в различни области със сходни цели, чиято цел е бързо и ефективно осъществяване на ниво Европейски съюз на 25-те действия, разписани в Новата европейска иновационна програма.

Изключително съм щастлив, че към нас се присъединиха и партньорите ни от Клуж-Напока, заедно с които умело демонстрираме значението на местното ниво при разработването на прагматични европейски политики.