Работна среща на Coalition of the Willing с Европейските Университетски Алианси

След откриването на Дълбоко технологичния иновационен порт в Икономически университет – Варна, продължих работа в областта на иновациите и по-тясното сътрудничество между университетите и коалицията от евроексперти Coalition of the Willing.

На 21.10.2022г. проведохме първата ни среща в рамките на Coalition of the Willing с Европейските Университетски Алианси. Целта беше реализацията на Новата европейска иновационна програма.

Една част от задачите включват изграждането силна база от таланти, които да работят в областта на иновациите и дълбоките технологии.