Първи бизнес форум в Челопеч и поставяне на началото на инициативата Стартъп Вилидж Челопеч

Първият бизнес форум в Челопеч беше проведен на 6 Февруари 2020 г. На него се постави и началото на инициативата Стартъп Вилидж Челопеч.