Подкрепа за „Социалната чайна“ и социалното предприемачество

Като основател на „Български Бизнес Форуми“, Димитър Василев организира кампания в помощ на „Социалната чайна“ във Варна.

По време на 16-ото издание на „Български бизнес форуми“ сдружението насочва вниманието на бизнес общността към социалното предприемачество. Като гост-лектор е поканена психоложката Ани Владимирова. Заедно с нея, по време на форума, е организирана томбола за набиране на средства за подпомагане на „Социалната чайна“. 

Социалният предприемачески проект има за цел да подкрепи млади хора от проблемна социална среда, като им създаде възможност за работа и независим живот. „Чайната“ е алтернативно социално пространство, където младежи с ограничен достъп до пазара на труда получават първата си работа и изграждат умения за работа в екип.