Подкрепа за Български Бизнес Форуми от президента на Република България

Благодарим на президента на Република България г-н Румен Радев за подкрепата. За нас е чест да получим такова високо признание.

„За всички ни е ясно, че с общите усилия на институциите, науката и бизнеса ще вървим в правилната посока към бъдещето и ще дадем стимул за разработването и внедряването на нови технологии“.