Подкрепа на позицията на Европейските асоциации на стартъпите и на производителите на изкуствен интелект във връзка с т.нар. AI Act или Закон за изкуствения интелект

Като председател на Български Бизнес Форуми подкрепих позицията на Европейските асоциации на стартъпите и на производителите на изкуствен интелект във връзка с т.нар. AI Act или Закон за изкуствения интелект.

Понятия като „изкуствен интелект с общо предназначение“ (GPAI) и „генеративен изкуствен интелект“ (ChatGPT) усложниха обществения дебат на европейско ниво.

Българският ИТ сектор и предприемачите у нас не трябва да стоят настрани и да гледат на темата като „последната ни грижа“.

Необходимо е да се обединим около тезата, че Законът за изкуствения интелект не трябва да възпрепятства иновациите в ЕС.

Подкрепяща позиция за това бе изпратена до всички членове на Европейския парламент.