Първи разговор за позициониране на Google във Варна с Google for startups

Първи разговор за позициониране на Google във Варна с Google for Startups – Agnieszka Hryniewicz-Bieniek