Първа работна среща с инж. Алекси Кесяков – кмет на Челопеч

Първата работна среща с инж. Алекси Кесяков – кмета на Челопеч, на която поставихме началото на създаването на първото стартъп село в България.