Откриване на събитие от третия заключителен етап на StartupCities Initiative: New EU Innovation Ecosystems Cluj-Varna Pilot Project

За мен бе изключителна чест да бъда на една сцена с Емил Бок – кмет на Клуж-Напока и бивш министър председател на Румъния, Мария Габриел – Европейски Комисар с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“, Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч – първото StartUp Село в Централна и Източна Европа, Рикардо Рио – кмет на Брага, Португалия, Исидро Ласо – заместник директор на Innovation Ecosystem Unit към Европейската Комисия, Биляна Раева – представител на община Варна в Брюксел и Бианка Мунтеан – elected EU Cluster Manager of the Year 2019 и заедно да открием събитие от третия заключителен етап на StartupCities Initiative: New EU Innovation Ecosystems Cluj-Varna Pilot Project.