Откриване на първия в Европа Дълбоко технологичен иновационен порт

Вторият в Европа Дълбоко технологичен иновационен порт е открит в град Варна, в Икономическия университет.

Инвестициите в дълбоко технологичните иновации са в състояние да подобрят чувствително социално-икономическото ни развитие. Красноречив пример за това са САЩ, Япония и Китай.

Дълбоко технологичният иновационен порт във Варна е плод на дългогодишните усилия на иновационната и стартъп общност на Варна, на академичната общност в града, на бизнеса, и на неправителствения сектор.

За първи път на официално посещение във Варна са академичният директор на Европейския институт за иновации и технологии, както и човекът координиращ цялата предприемаческа и иновационна екосистема на Мюнхен.

На събитието присъстват и министъра на иновациите и растежа, министъра на туризма, шефът на дирекция „Наука“ в МОН.