Начало на разработване на стратегия за дигитална трансформация

На Innowave Pre Summit 2018 в град Варна, беше поставено началото на разработването на стратегия за дигитална трансформация на региона.

Innowave Pre Summit 2018 (11-12.05.2018 г.) е едно от основните събития на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в цифровата област, за разработване на визията за дигитална трансформация на региона, която утвърждава на регионално ниво, с участието на възловите заинтересовани страни, насоките за ускоряване на дигитализацията на европейската икономика от сходни региони – Дунавски и Черноморски регион и Западни Балкани.

На събитието бяхме съорганизатори със Силвия Щумпф и Бизнес Агенция, а Иван Портних, Стоян Пасев и Емил Радев ни подкрепиха.