Кампания „СПРИ! Давам път на пешеходец!“

Една от първите обществени каузи, които Димитър Василев подкрепя е „СПРИ! Давам път на пешеходец“. Кампанията, която се организира в памет на Лора и Ники – деца, блъснати на пешеходни пътеки във Варна и Русе през 2011 г., придобива национално значение и става ежегодна. Всяка година започват да се провеждат акции за превенция на пътно-транспортни произшествия на пешеходни пътеки. С тази кампания успяхме да насочим общественото внимание към истински важните неща – човешкият живот, заявява Димитър Василев.