Интервю за европейски медии

В проведеното интервю за дигиталното бъдеще на Варна, се разгледа възможността за колаборация между Varna Digital Inovation Hub и Digital Innovation Hub of Transilvania и Bulgarian Startup Eco System.