Иновации и стартъпи в малките населени места

Димитър Василев е носител на идеята за създаване на стартъп села. Именно от България започва първото стартъп село – Челопеч. Работи активно по организирането на стартиращи предприятия и в Чупрене, Камчия и Ченге скеле.

По време на Третата уникална среща на върха Unique Summit в Брага, Португалия, през ноември 2022 г. Василев откри официално инициативата StartupVillages Europe, чийто координатор е на европейско ниво.

Като част от групата на лидерите на иновационните екосистеми (Innovation Ecosystem Leaders’ Group), Димитър Василев насочва вниманието на директорите на ключовите дирекции в Европейската комисия към осигуряване на еднакви възможности и достъп до иновации за всички, без значение къде се намират – в град, село или отдалечен регион. Силните иновационни екосистеми, обединяващи интелигентни селища, стартъп селища, местни инициативни групи и публични и частни участници, са единствената възможност на селските общности да процъфтяват отново, смята Василев. Иновационните екосистеми могат да осигурят висококвалифицирани работни места в технологичните области и ново бъдеще за селските общности. Развитието на иновационни екосистеми в селските райони ще даде възможност на тези общности да се възползват от ИТ-технологиите, биотехнологиите и технологичните иновации, като създадат висококвалифицирани работни места.