Грамота за Български Бизнес Форуми от министерство на Икономиката

От министерство на Икономиката грамота за Български Бизнес Форуми.