Домакин на двудневно събитие от плана за изпълнение на Европейска Иновационна Стратегия

Варна беше домакин на значимо за града събитие, част от плана за изпълнение на новата Европейска Иновационна Стратегия.

Пет европейски региона обединяват усилия, впрягайки опит, ресурси и иновативен потенциал за разработване на 5-годишен съвместен план за действие, създаване на мрежи за сътрудничество, трансфер на най-добри практики и създаване на иновативни решения.

Домакините от Български Бизнес Форуми посрещнаха в Campus 90 партньорите си:
✅Transilvania IT Cluster – най-активният и голям дигитален клъстер в област Трансилвания, базиран в Клуж-Напока
✅Tartu Science Park – водещият пионер в областта на иновациите и цифровите технологии в област Тарту, Естония
✅ClusterdeDigitalCatalunya – най-големият клъстер в Каталуния, Испания
✅ Община Vejle, Denmark
✅ADR Nord-Vest – Северозападната агенция за регионално развитие на Румъния
✅ ключовите заинтересовани страни, в т.ч. регионални власти, изследователски институции и университети, представители на индустрията и агенции за иновации, заедно с гражданското общество.

В качеството си на председател на Български Бизнес Форуми и домакин на двудневното събитие, имах удоволствието да приветствам във Варна партньорите ни от Румъния, Испания, Дания и Естония, както и организации от местната иновационна екосистема сред които:
✅Marine Cluster Bulgaria
✅Black Sea Energy Cluster / Черноморски енергиен клъстер
✅Association of Bulgarian Black Sea Municipalities
✅UBBSLA: Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities
✅Varna Chamber of Commerce and Industry
✅BNI Лидер
✅Министерство на образованието и науката – регионално управления Варна
✅Research Institute within the Technical University of Varna
✅UEVA – University of Economics Varna Accelerator
✅РАПИВ – RAPIV (Regional Agency for Entrepreneurship and Innovation – Varna)
✅BiomedVarna
✅Smart Varna Foundation
✅Областна администрация Добрич

Споделих с гостите, че основната идея на BOOST Project е чрез съгласуваното усилие между нас, да отключим пълния потенциал на петте партньорски региона и заедно да създадем процъфтяваща екосистема за икономическо развитие.

Именно затова е и толкова важен. Не само за нас, а и за цяла Европа.

Споделих също, че усилено работим по едно от най-важните събития от дневния ред на Новата Европейска Иновационна стратегия. Първото в историята на Европейския съюз побратимяване на иновационни екосистеми – Клуж и Варна, което се случи в рамките на Innowave Summit 2023 | Varna.