Дискусия в подкрепа на бизнеса, екологичния и цифровия суверенитет на Европейския съюз по покана на евродепутата Стефани Йон-Куртин

Благодаря за поканата на France Digitale да присъствам на важната и навременна дискусия в подкрепа на бизнеса, екологичния и цифровия суверенитет на Европейския съюз.

Представители на европейски асоциации на стартиращи предприятия, на малки и средни компании от над 12 държави се събират на 28 февруари в Европейския парламент в Брюксел. Домакин на събитието е евродепутатът Стефани Йон Куртин, част от центристката група „Обнови Европа“.

Целта е заедно да намерим отговор на въпроса: Как да реформираме правилата за обществените поръчки, за да подкрепим екологичния и цифровия суверенитет на ЕС?

Преди няколко дни Европейският съвет даде недвусмислен мандат на институциите на ЕС да променят политиките в отговор на Закона за намаляване на инфлацията на САЩ.

Сега повече от всякога са необходими нови инструменти за възлагане на обществени поръчки, за да се:

✅ поставят иновативните стартиращи предприемачи в равностойни условия с тези от трети страни;

✅ подпомогне ефективното прилагане на екологичен и цифров преход;

✅ запази стратегическата автономия на Европа.