Димитър Василев: Обичаме да правим от невъзможното възможно за Варна