Димитър Василев за участието на България в европейска стартъп мрежа

Bloomberg TV