Димитър Василев в интервю за ТВ „Европа“ – 13.10.2021 г.