Coalition of the Willing

На участието ми в среща с представители на 44-те европейски университета и Coalition of the Willing, обсъдихме резултатите от свързването и сътрудничеството между европейските университети, иноваторите, бизнеса и неправителствения сектор. Бяха представени модели на сътрудничество между различните партньори.

На срещата присъства и българският еврокомисар Мария Габриел, по чиято инициатива бе изготвена картата с дейности на университетите и иноваторите от бизнеса с цел да се улесни съвместната им работа.

Изработването на картата е в подкрепа на ключовите дейности в областта на образованието и иновациите, залегнали в Европейската стратегия за университетите и Новата европейска програма за иновации.