ББФ: Рекламираме България като лидер в иновациите в Европа

Снимка от статия - мъж държи табло, на което пише Иновация